Onterven

In Nederland is het mogelijk om uw echtgenoot / echtgenote en kinderen deels te onterven. Volledig onterven is volgens de Nederlandse wet onmogelijk, omdat partners en kinderen altijd recht hebben op ten minste de helft van wat ze zouden krijgen zonder testament. Dit word ook wel de legitieme portie genoemd.

Het is dus wel mogelijk om uw eventuele partner danwel kinderen tot maximaal de helft te onterven. Dit moet gebeuren in het testament, wat vastgelegd moet worden bij een notaris.

Een uitzondering hierop is als u momenteel in een scheidingsprocedure zit met uw partner. Met behulp van een echtscheidingsclausule kan u ervoor zorgen dat die partner helemaal niets erft. Zelfs als de echtscheiding nog niet officieel is.

Volledig onterven andere personen

Andere personen die soms wel recht zouden hebben tot een deel van de erfenis kunnen soms geheel worden uitgesloten. Een voorbeeld hiervan zijn in gemeenschap van goederen getrouwde partners van uw kinderen. Met een zogenaamde uitsluitingsclausule kan ervoor gezorgd worden dat zij nergens recht op hebben in het geval van een scheiding.

Vereisten onterven van personen

Naast het door een notaris op laten stellen van een testament zijn er geen vereisten. U hoeft de onterfde personen verder niets te vertellen, en heeft niets van hen nodig.

Een testament op laten stellen kost meestal eenmalig tussen de 200 en 1000 euro. Nadat dit testament eenmaal is opgezet hoeft er niets meer te gebeuren, en is het voor altijd geregeld. Mocht u later toch uw testament weer aan willen passen, brengt dat wel weer kosten met zich mee.

Een goede notaris helpt u gelijk de juiste beslissingen te maken, en kan u vertellen wat er allemaal wel en niet nodig is. Een notaris die is gespecialiseerd in erfrecht is in sommige gevallen wel wat duurder, maar in complexe situaties meestal wel de juiste keuze.

Als u enkel een simpele wijziging wil uitvoeren (bijvoorbeeld een enkel kind onterven), dan kan dat gewoon bij iedere notaris.

Testamentair executeur

Tot slot is het mogelijk om in het testament gelijk een testamentair executeur aan te wijzen. Dit kan de afhandeling van de erfenis aanzienlijk makkelijker maken, zeker wanneer er mogelijk onenigheid zou kunnen ontstaan.

De testamentair executeur neemt een leidende rol aan voor de zakelijke kant van het overlijden. Dit betekend dat de executeur vaak het voortouw neemt, en voor een redelijke verdeling zorgt van de erfenis voor de erfgenamen. Het voldoen van uitstaande schulden en de verkoop van bijvoorbeeld een woning kunnen ook onder die taken vallen. De executeur moet zich wel altijd aan het testament houden. Eigenlijk voert de executeur het testament uit.

Conclusie

Om iemand te onterven moet in ieder geval het testament aangepast worden, dat kan bij een notaris. Vaak is het ook handig om advies in te winnen bij een adviseur of gespecialiseerde notaris. Zij kunnen ook helpen met bijvoorbeeld het mogelijk verlagen van de te betalen erfbelasting. Tot slot kan een executeur ruzies in de familie voorkomen, of anders begeleiden en oplossen.